İdari Personel

Bölümün Kuruluş ve Gelişmesi Hakkında Yetkili Personel:

Doç. Dr. Turhan ADA

İletişim: (0212) 383 65 94