Hakkında

Bölümümüz, ülkemizin yeni kurulan Tarih bölümleri arasında yer almakta olup, gerek Üniversitemizin üstün nitelikleri ve gerekse bulunduğu konum açısından istikbal vadetmektedir. Yıldız Teknik Üniversitemizin diğer üniteleri gibi, bir ve beraber olarak yeni nesilere ışık tutmayı hedefleyen, sayısız adayın arasından başarı gösterek çıkmayı başarmış akademik personeli ile geleceğe umutla bakmaktadır. 

Yakın bir gelecekte, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine geçmesini beklediğimiz Bölümümüzün amacı, bütüncül ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere faydalı olabilmektir. Kampüsümüzde bulunan ve üniversite öğretim üyeleri ile öğrencilerine hizmet veren kütüphanemiz, İstanbul'un diğer kütüphaneleri ile birlikte bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir niteliktedir. Yıldız Teknik Üniversitesi camiası, sahip olduğu zengin bilimsel ve sosyo-kültür imkanları ile bu konsepti desteklemektedir.