Bölüm Başkanı'nın Mesajı
 
Bir asrı aşkın deneyimi ile ülkemizin en saygın yüksek öğrenim kurumlarından birine bağlı olan bölümümüz, yeni kurulmuş olmasına rağmen, sahip olduğu büyük potansiyalle istikbal vadetmektedir.
Temel hedefimiz, bir yandan üniversitemize yaraşır düzeyli bir eğitim vermek, bir yandan da, gerek erdemli karakterleri ve gerekse bilimsel birikimleri açısından saygınlık kazanmış akademik personelimizle yeni nesillere ışık olabilmektir. Bu maksatla, öğretim kadrosu ve müfredat açısından son derece hassas olacak, realist bir çalışma metodunu esas alacak ve bu onura layık olmak için gayret sarfedeceğiz.
Hedefimize yürürken, olabildiğince realize edilebilir bir eğitim-öğretim programı ile birikim ve deneyimlerimizi talebelerimizle paylaşmak, onların alanlarında yetkinlik kazanmalarına ve aydınlık bir hayat görüşü oluşturmalarına yardımcı olmak istiyoruz.  Böylece, ülkemiz bilim dünyasına önemli bir katma değer kazandıracak ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmiş olacağız.
İstanbul’un kalbinde, tarihe tanıklık etmiş mekânlarda geleceğin tarihçilerini bekliyoruz...